Jobba med Tomatismetoden?

Tomatis Developpement utbildar och licencierar utövare av Tomatismetoden, främst olika slags terapeuter och pedagoger. Utbildningarna genomförs i olika länder på olika språk och är öppna för erfarna medarbetare i något av de tillämpningsområden som omfattas av metoden.

Läs mera på: http://www.tomatis.com/en/professionnals/request-for-documentation.html