Hur går det till?

Tomatismetoden använder avancerad ljudstimulering för att träna hjärnan att hantera, sortera och prioritera sinnesintryck. Målet är att hjälpa människor utveckla sin fulla potential.
Tomatismetoden har hjälpt barn med koncentrationssvårigheter eller försenad språkutveckling, vuxna med olika former av utmattningssyndrom, men också ungdomar och vuxna som vill få en kapacitetsutveckling. Det finns båda storföretag, småföretag, myndigheter och privatpersoner bland kunderna.

Utredning

För de flesta är det bäst att göra en inledande utredning så att Tomatiskonsulten kan bedöma vilken insats som skulle passa bäst. Ring eller maila så besvarar vi de frågor som kan finnas.

Utredningen bygger på ett lyssningstest som görs med en audiometer. Testet påminner om ett hörseltest men görs för att bedöma hur klientens perception fungerar. Lyssningstestet kompletteras med ett antal självskattningsformulär (som för minderåriga barn fylls i av föräldrarna), kompletterande bakgrundsfakta och en intervju.

Alla dessa data sammanställs sedan av Tomatiskonsulten i ett utlåtande som också innehåller ett förslag till den träning vi tror skulle vara bäst för klienten. Parallellt med utlåtandet lämnas då också ett kostnadsförslag.

Utredningarna genomförs på Södermalm i Stockholm men kan ibland – mot extra ersättning – genomföras på annan plats i Sverige.

Så går det till

Vanligtvis lyssnar klienten på ljudstimuleringen under sammanlagt 2 timmar per dag under några veckor – 20 eller 30 timmar per period. Antalet perioder kan variera mellan en period och 4-5 perioder. Det beror på behovet och vad man vill åstadkomma med träningen. Det är alltid möjlighet att besluta sig för en period i taget.
Hörlurarna är specialkonstruerade för att möjliggöra en kombination av luftledning (då ljudet kommer via trumhinnorna) och benledning (då ljuder kommer via en vibrator mot  skallbenet).

Ljudmaterialet bygger på musik av Mozart och gregoriansk sång (plus någon enstaka Straussvals här och där). Men det är inte bara vanlig musik som spelas upp i hörlurarna. Avancerade förskjutningar och filter som antingen förstärker och försvagar vissa frekvensband skapar en överraskningseffekt som tränar hjärnans perception.

Precis som i vanlig fysisk träning ökar komplexiteten efterhand som träningen pågår.

Tekniken

Utrustningen som används för träningen är mobil, så klienterna kan bo var som  helst i landet. Vanligast är SoListen som finns med både basprogram och med möjlighet till programmering av individuella program. En tilläggsutrustning, Talks, används för språkutveckling genom utnyttjande av ett head-set som ger en återkoppling av klientens röst med tillägg av Tomatismetodens filtreringar och förskjutningar.