Tomatis Nordiska ser över sin hemsida över sommaren.

Om ni vill få kontakt med oss är adressen:
Tomatis Nordiska AB
Karlbergsvägen 30, ref 8036
113 27 Stockholm

Mail: info@tomatis.se
Telefon: 08 – 350 424

 

Tomatismetoden använder avancerad ljudstimulering för att träna hjärnan att hantera, sortera och prioritera sinnesintryck. Målet är att hjälpa människor utveckla sin fulla potential.
Tomatismetoden har hjälpt barn med koncentrationssvårigheter eller försenad språkutveckling, vuxna med olika former av utmattningssyndrom, men också ungdomar och vuxna som vill få en kapacitetsutveckling. Det finns båda storföretag, småföretag, myndigheter och privatpersoner bland kunderna.
Utrustningen som används för träningen är mobil, så vi har klienter från hela landet. För de flesta är det bäst att göra en inledande utredning för att vi ska kunna bedöma hur vi bäst skulle kunna hjälpa till. Ring eller maila så besvarar vi de frågor som kan finnas.

prastkragar-svensk-sommar